Internetový marketing, SEO

Jedním z klíčů k úspěchu on-line projektu ať už se jedná o web, eshop nebo on-line aplikaci je jeho kvalitní marketingová propagace na Internetu. V této oblasti nabízíme ucelený balíček služeb, který zahrnuje nezbytné kroky vedoucí k úspěchu. Jednotlivé kroky jsou aplikovány postupně od úvodní analýzy, optimalizace webu pro vyhledávače (SEO), budování zpětných odkazů či návrh a realizaci placené kampaně (PPC, bannerové kampaně), PR články v médiích až po další podpůrné akce. Hodnotícím kritériem pro úspěšnost kamapaně by mělo být měřitelné zvýšení konverze webu.

Výhodou Internetového marketingu je poměrně podrobná měřitelnost kampaní a akcí uskutečněných uživateli na webu. Dokážeme tak zjistit jaké akce a kroky měly dopad na výsledky výkonu vašeho webového projektu nebo změřit účinnost a dopady jednotlivých kampaní.

Díky dlouhodobým zkušenostem v oboru Vám doporučíme nejefektivnější řešení marketingové podpory a navrhneme optimální rozložení investice do kampaně.

uvodnik

Marketingové analýzy, SEO Analýzy

Přetavte efektivně uživatele webu na zákazníky. Poradíme Vám jak propagovat váš web, e-shop či aplikaci v prostředí Internetu, tak aby ho zachytila správná cílová skupina uživatelů.

uvodnik

Optimalizace webu pro vyhledávače

Aby byl webový projekt dohledatelný na vybraná klíčová slova na předních pozicích vyhledávačů je třeba provést SEO optimalizaci. Pomůžeme Vám najít vhodná klíčová slova, která Vaši potencionální zákazníci nejčastěji vyhledávají.

uvodnik

Návrh a správa kampaní na Internetu

Pro podporu projektů na internetu jsou vedle přirozených pozic ve vyhledání placené kampaně na internetu důležitou součástí mediálního mixu. Výhodou mediálních kampaní na internetu je měřitelnost výsledků.

uvodnik

Marketing na sociálních sítích

Zapojení sociálních sociální sítí do celé komplexní škály nástrojů marketingové komunikace je již dnes neodmyslitelnou součástí. Posoudíme aktuální stav Vaší firemní komunikace a navrhneme jak upravit Vaše aktivity z pohledu efektivity a dosažení určených cílů.

Naše další služby v ON-Line marketingu

Úspěch na Internetu znamená budovat kvalitní obsah, optimalizovat, propagovat se v dlouhodobém horizontu. Celková synergie všech potřebných faktorů přináší výsledky. V silném konkurenční prostředí dnešního Internetu se prosadí opravdu jen ti nejlepší.

Rozpoznejte lépe uživatele a zjistěte jak se na Vašem webu chovají a zda web plní Vaše očekávání. Pomůžeme Vám nadefinovat měřící body, kde pak bude možné počítat konverzní poměry mezi vynaloženými prostředky a tím co Vám web přináší. Poměr návratů, zdroje návštěvnosti, pohyb po jednotlivých sekcích webu a mnoho dalších ukazatelů může napovědět, kde jsou silná a slabá místa prezentace. Na základě takové analýzy lze vyhotovit návrhy změn na úpravy webu a výrazně tak zvýšit výkon webu.

 • Nastavíme odborně webová analytika – Google Analytic + další nástroje
 • Zhotovíme analýzy návštěvníků webu
 • Nadefinujeme body měření konverzního výkonu webu
 • Připravíme návrhy úprav pr zvýšení výkonu
Dobře napsaný text může pozitivně ovlivnit uživatele k provedení očekávané akce jako je nákup zboží, odeslání údajů formulřem nebo jen prostě je nositelem kvalitní a přehledné informace, kterou sdělujeme. Napíšeme nebo upravíme články pro web, emailové newslettery a další textové informace takovým způsobem, aby měly optimální rozložení klíčových slov a byly tak dobře čitelné jak pro uživatele, tak i pro vyhledávače. Správné rozložení a hustota klíčových slov má výrazný vliv na jaké pozici se zobrazí vaše stránky po zadání příslušných slov do vyhledání.

 • Napíšeme přehledné a čitelné texty
 • Upravíme stávající texty
 • Rozložíme klíčová slova do textu v ideálním poměru
 • Ověříme správnost gramatiky a pravopisu
Jedním z významných faktorů na získání silné pozice Vašeho webu je činnost na budování sítě zpětných odkazů z jiných webů. V současné době nerozhoduje množství zpětných odkazů ale spíše jejich kvalita. Nejedná se tedy jen o registrace ve vyhledávačích nebo katalozích, ale komplexní správu a publikování článků s odkazy na dalších webech jako jsou odborné portály, media weby nebo různé diskusní weby.

Důležitou součástí linkbuildingu je publikování textů s odkazy na cílový web ze sociálních sítích jako FaceBook, Google+, Youtube kanál.

 • Analýza aktuálního stavu zpětných odkazů a konkurenčního prostředí
 • Návrh vhodných klíčových slov cílových stran webu
 • Návrh linkbuildingové strategie
 • Publikování zpětných odkazů

Email marketing patří stále mezi nejúčinnější on-line marketingové nástroje. Jedná se o komunikační kanál s jednou z nejvyšších návratností vložených investic. Avšak každá emailová kampaň rozesílaná zákazníkům vyžaduje individuální přístup. Důležitým faktorem kampaně je nastavení cílů, aby bylo možné výsledně kampaň vyhodnotit.

Emaily je možné zasílat individuálně nebo pro skupiny zákazníků

Má-li web plnit dobře svoji funkci, tedy přivádět nové zákazníky, generovat objednávky nebo kontakty je třeba pracovat úměrně na zvyšování výkonu webu. Výkon webu můžeme měřit pomocí konverzí – tedy nastavených cílových akcí provedených uživatelem. Ať už je to odeslání objednávky, kontaktu nebo čistě vstup na určitou stránku s informačním obsahem, jedná se o naplnění určitého cíle. Můžeme tak srovnávat jaký typ uživatelů cíle plní, jaký mají vliv kampaně a především kolik uživatelů k cíli dojde a vytvoří konverzi. Průběžné testování a analýzy webu odhalí silné a slabé stránky a pomohou odhalit kritická místa. Nápravou slabých míst lze dosáhnout dynamického zvýšení výkonu až v řádu stovek procent.

 • Výkonnostní testy webu
 • Sledování chování uživatelů na webu
 • Nastavení měřících bodů pro sledování konverzí
 • Průběžné analýzy a testování

Naše zkušenosti v On-line marketigu

 • Návrh a správa PPC kampaní
 • SEO optimalizace, sledování pozic ve vyhledání
 • Linkbuilding / Budování zpětných odkazů
 • Analýzy webu a testování výkonu
 • Marketing na sociálních sítích
 • Emailingové kampaně