Kontaktní centrum ContactPro

ContactPro je zákaznicky orientované kontaktní centrum pro menší a střední podniky. Rychlé a efektivní zpracování získaných kontaktů z různých zdrojů je v dnešní době jedním z klíčových úkolů firem k získání nových nebo obsloužení stávajících zákazníků. Podrobný přehled nad uskutečněnou komunikací a pravidelný reporting pomáhá výrazně zvyšovat výkon celého pracovního týmu.
Hlavní úlohou kontaktního centra ContactPro je poskytnout pracovním týmům a jednotlivým operátorům maximum dostupných informací ze všech dosažitelných zdrojů přehledně na jednom místě. Komunikace se zákazníkem pak může probíhat koordinovaně a efektivně.

Hlavní výhody systému ContactPro.

uvodnik

Centralizace kontaktů

Veškeré informace o kontaktu najde operátor přehledně řazené na jedno místě.

uvodnik

Business inteligence

Podrobný reporting a individuální exporty dat pro možnost dalšího zpracování.

uvodnik

Vysoká bezpečnost

Více úrovňové řízení přístupu k informacím jednotlivých operátorů a manažerů.

uvodnik

Modulární sytém

Možnost propojení s externími službami a aplikacemi nebo s informačním systémem.

Efektivnější komunikace se zákazníky.

Interakce se zákazníkem by měla začínat získáním informace, která je přesná, relevantní a dobře dostupná. Zákazník má na rozdíl od operátora dostatečné množství času, aby získal v předstihu informace k vytvoření dotazu či požadavku. Operátor kontaktního centra tolik času na jednotlivý kontakt nemá, proto potřebuje ucelenou informaci ze systému s možností pohledů do historie zpracování kontaktu, aby mohl úspěšně vyřídit požadavek.

Vyhodnocování práce operátorů a dostatečně podrobné analýzy jsou nezbytné pro pro běžný chod každého callcentra. Poskytují cenné podklady pro manažery a prostor pro možnosti optimalizace pro zvyšování produktivity celého týmu. Sytém ContactPro umožňuje udržovat podrobný přehled nad úspěšností ve vyřizování kontaktů z pohledu výsledku komunikace i rychlosti zpracování požadavků ve stanovených termínech.

Kontaktní centrum Contact Pro
Kontaktní centrum Contact Pro
Kontaktní centrum Contact Pro
Kontaktní centrum Contact Pro

K úspěchu v komunikaci se zákazníkem vede v dnešní době dostatečné množství informací ze všech komunikačních kanálů (email, telefon, sms, chat, sociální sitě) v přehledném uspořádání a s podrobným pohledem do historie záznamu kontaktu. Pro management společnosti je pak v přeneseném smyslu klíčovým faktorem k měřitelnosti úspěchu konverze kontaktů na zakázky a průměrný čas vyřízení kontaktu.

Přednosti kontaktního centra ContactPro

  • Zdroj informací o zákaznících přehledně na jednom místě.
  • Umožňuje týmovou spolupráci a tak i rychlejší zpracování požadavku.
  • Díky propojení různých komunikačních kanálů šetří náklady na správu nástrojů vnitropodnikové komunikace.
  • ContactPro umožňuje detailní analytické pohledy do chodu týmu operátorů