Callcentrum outsourcing

Outsourcing služeb kontaktního centra / callcentra

Budování vlastního kontaktního centra nebo i callcentra vyžaduje nároky na čas a investice. Zejména u krátkodobých projektů nebo akcí je výhodné využít outsourcingu služeb našeho kontaktního centra. Zajistíme pro vás vyřizování kontaktů, požadavků nebo informačních kampaní našimi vyškolenými operátory.

Samozřejmostí našich služeb je podrobné seznámení a proškolení operátorů callcentra s okruhem předmětu komunikace a dále také vytvoření workflow a výstupů hovorů pro další zpracování či napojení výstupů na externí systémy zákazníka.

Hlavní výhody oustsourcingu kontaktního centra.

uvodnik

Rychlost nasazení

Díky zavedené infrastruktuře jsme schopni začít uskutečňovat hovory ve velmi krátké době po zaškolení operátorů.

uvodnik

Profesionální komunikace

Díky našim vyškoleným operátorům bude komunikace s Vašimi zákazníky probíhat velmi profesionálně.

uvodnik

Analýzy a export dat

Veškeré výstupy hovorů Vám dodáme zpracované dle individuálních požadavků.

uvodnik

Vlastní ContactPro

Po určité době je možné přejít na vlastní firemní řešení ContactPro, které bude uzpůsobené namíru vašim požadavkům.

Snižte si náklady outsourcingem kontaktního centra.

Pokud se vám nevyplatí investovat do vlastního callcentra nabízí se řešení kompletního outsourcingu služeb callcentra nebo kontaktního centra. Ušetříte tak nejen finance na pořízení vlastního zařízení callcentra, ale i na vyhledání a zajištění operátorů, manažerů, IT a dalších pracovníků spojených s provozem call centra.

 • Minimální náklady na zřízení callcentra bez nutnosti investic do hardware.
 • Platíte jen za množství vyřízených hovorů a služby, které aktuálně využíváte
 • Profesionální operátoři se rychleji zaškolí na nové prezentované produkty a služby
 • Plná kontrola nad komunikací operátorů s klienty díky náhledům do callcentra.
 • Export dat do firemního informačního systému dle možností klienta.
 • Přizpůsobené statistiky a analýzy podle přesného zadání požadavků na výstupy.
 • Individuální servis s garancí úrovně poskytovaných služeb (SLA)

K úspěchu v komunikaci se zákazníkem vede v dnešní době dostatečné množství informací ze všech komunikačních kanálů (email, telefon, sms, chat, sociální sitě) v přehledném uspořádání a s podrobným pohledem do historie záznamu konktaktu. Pro management společnosti je pak v přeneseném smyslu klíčovým faktorem k měřitelnosti úspěchu konverze kontaktů na zakázky a průměrný čas vyřízení kontaktu.

Naše služby v outsourcigu kontaktního centra ContactPro

 • Telefonický výzkum.
 • SMS výzkumy
 • On-line dotazníky
 • Kontaktování zákazníků
 • Domlouvání schůzek
 • Ověřování databází
 • Pořizování a zpracování dat

write my essays