Ochrana osobních údajů

Společnost Animatec s.r.o., se sídlem Resselovo náměstí 76, 53701 Chrudim, IČ 27556689, zapsaná: Spisová značka: C 25894 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Animatec s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Animatec s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
Zpracování osobních údajů je prováděno společností Animatec s.r.o.tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou být zpracovány i případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

Další informace o našich zásadách zpracování osobních údajů získáte na stránce Zásady ochrany osobních údajů

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás viz strana Kontakty nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů .